Psychomotoriek

Fien Bonamie

Fien Bonamie specialiseerde zich in de Manuele Therapie- Myofasciale therapie en blijft zich inzetten om de 'kinesistherapie-rugzak' zo groot en breed mogelijk te maken, om de patient zo breed en hollistisch mogelijk te benaderen. Samen met de patiënt wil Fien altijd tot de beste oplossing komen voor je probleem. Naast de praktijk , geeft Fien ook nog praktijklessen aan de studenten Kinesitherapie aan de Ugent. Zo blijft de link tussen wetenschappelijk bewezen behandelingen en het effectief uitvoeren in de praktijk gewaarborgd.

Psychomotoriek

Psychomotoriek kunnen we vertalen als het samengaan van de geest (psyche) en bewegen (motoriek), van denken en doen of handelen. De uitdrukking ‘al doende leert men’ kent iedereen. Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen. Dit vraagt onder andere lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning.
Een goede ontwikkeling van de motoriek, zoals stappen, lopen, springen, vormt de basis van alle complexere bewegingen zoals het fietsen, zwemmen, turnen,… Ook de fijn-motorische vaardigheden zijn van belang. Psychomotorische therapie richt zich echter niet alleen op het behandelen van fijn -en/of groot-motorische vaardigheden. Ook vaardigheden als schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en structuratie, het gestructureerd leren werken, het geheugen, aandacht en concentratie, werkhouding, faalangst,… vallen hieronder.